Политика за поверителност

1. име и адрес на администратора Администраторът по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните, други закони за защита на данните, приложими в държавите – членки на Европейския съюз, и други разпоредби с характер на защита на данните е Адвокатското дружество:

Име: Адвокатска кантора Prof. Dr. Tuengerthal, Andorfer, Greulich & Prochaska,

представлявано от акционерите Christian Andorfer, Heiko Greulich и Nicolas Prochaska

Адрес: Sofienstraße 21, 69115 Heidelberg

Тел.: 06221 – 33 863-0

Факс: 06221 33 863-20

Електронна поща: info@protag-law.com

Уебсайт: www.protag-law.com

2. събирането и съхранението на лични данни и естеството и целта на тяхното използване

а) При посещение на уебсайта

Когато влизате в нашия уебсайт, браузърът, използван на крайното ви устройство, автоматично изпраща информация до сървъра на нашия уебсайт. Тази информация се съхранява временно в т.нар. регистрационен файл.

Следната информация се събира без ваша намеса и се съхранява до автоматичното ѝ изтриване:

 • IP адрес на компютъра, подал заявката,
 • Дата и час на достъп,
 • Име и URL адрес на извлечения файл,
 • Уебсайт, от който е осъществен достъпът (URL адрес на препращане),
 • Използваният браузър и, ако е приложимо, операционната система на компютъра ви, както и името на вашия доставчик на достъп.

Горепосочените данни ще бъдат обработвани от нас за следните цели:

 • Осигуряване на безпроблемна връзка с уебсайта,
 • Осигуряване на удобно използване на нашия уебсайт,
 • Оценка на сигурността и стабилността на системата, и
 • за други административни цели.

Правното основание за обработката на данните е чл. 6, ал. 1 с. 1 лит. е GDPR. Нашият легитимен интерес произтича от целите за събиране на данни, изброени по-горе. В никакъв случай не използваме събраните данни с цел да правим заключения за вашата личност.

б) при регистрация за нашия бюлетин

Доколкото сте дали съгласието си в съответствие с чл. 6, ал. 1 с. 1 лит. а DSGVO, ще използваме вашия имейл адрес, за да ви изпращаме редовно нашия бюлетин. За да получавате бюлетина, е достатъчно да предоставите адрес на електронна поща.

Отписването е възможно по всяко време, например чрез връзка в края на всеки бюлетин. Освен това можете да ни изпратите искането си за отписване по всяко време, като използвате данните за контакт по-горе, по електронна поща, факс или по пощата.

в) Когато използвате нашата форма за контакт

За въпроси от всякакъв вид ви предлагаме възможността да се свържете с нас чрез формуляра, предоставен на уебсайта. Необходимо е да предоставите името си и валиден имейл адрес, за да знаем от кого е запитването и да можем да отговорим на него. Допълнителна информация може да бъде предоставена доброволно.

Обработката на данни за целите на връзка с нас се извършва в съответствие с чл. 6

Отсъствие. 1 с. 1 лит. a DSGVO въз основа на Вашето доброволно дадено съгласие. Личните данни, събрани от нас за използване на формуляра за контакт, ще бъдат автоматично изтрити след приключване на заявката ви.

3. оповестяване на данни

Вашите лични данни няма да бъдат предавани на трети страни за цели, различни от изброените по-долу. Ще споделим вашата лична информация с трети страни само ако:

 • Вие сте ни предоставили личните си данни в съответствие с чл. 6, ал. 1 с. 1 лит. DSGVO са дали изричното си съгласие за това,
 • разкриването на информация съгласно член 6, параграф. 1 с. 1 лит. е DSGVO е необходимо за предявяването, упражняването или защитата на правни претенции и няма причина да се предполага, че имате надделяващ интерес, който заслужава защита, за да не бъдат разкрити вашите данни,
 • в случай че оповестяването се изисква в съответствие с член 6, параграф 1, буква б) от Регламента. 1 с. 1 лит. c DSGVO съществува правно задължение, както и че това е правно допустимо и в съответствие с чл. 6, ал. 1 c. 1 лит. б DSGVO е необходимо за обработката на договорни отношения с вас.

4. бисквитки

Използваме „бисквитки“, за да работим с уебсайта. Това са файлове, които браузърът ви записва на крайното ви устройство, когато посещавате нашия уебсайт. Те се използват за съхраняване на данни за вашето посещение и за целите на разпознаването, както и за статистически цели, за да се подобри и гарантира работата на нашия уебсайт. Правното основание за това е § 6, ал. 1 лит. f DSGVO. Временните бисквитки се изтриват, след като напуснете уебсайта. Повечето браузъри приемат бисквитките автоматично. Въпреки това можете да конфигурирате браузъра си така, че на компютъра ви да не се съхраняват „бисквитки“ или винаги да се появява съобщение преди създаването на нова „бисквитка“. Пълното деактивиране на „бисквитките“ обаче може да означава, че няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

5. инструменти за анализ

На нашия уебсайт използваме услугата за анализ на уебсайтове от Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Амфитеатър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ; наричана по-долу „Google“). В този контекст се създават псевдонимизирани профили на използване и се използват „бисквитки“ (вж. точка 4). Информацията, генерирана от „бисквитката“ за използването на този уебсайт от вас, като например

 • Вид/версия на браузъра,
 • Използвана операционна система,
 • URL адрес на препращача (предишната посетена страница),
 • Името на хоста на компютъра за достъп (IP адрес),
 • Време на заявката към сървъра,

се прехвърлят на сървър на Google в САЩ и се съхраняват там. Информацията се използва за оценка на използването на уебсайта, за изготвяне на доклади за дейността на уебсайта и за предоставяне на други услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет, за целите на пазарните проучвания и проектирането на тези интернет страници в съответствие с изискванията. Тази информация може да бъде предадена и на трети страни, ако това се изисква по закон или ако трети страни обработват тези данни от наше име. При никакви обстоятелства вашият IP адрес няма да бъде обединен с други данни на Google. IP адресите се анонимизират, така че да не е възможно разпределянето им (IP маскиране). Можете да откажете използването на „бисквитки“, като изберете съответните настройки на браузъра си, но имайте предвид, че ако го направите, може да не можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Можете също така да предотвратите събирането на данни, генерирани от „бисквитката“ и свързани с използването на уебсайта (включително вашия IP адрес), и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате добавка за браузър(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Допълнителна информация относно защитата на данните във връзка с Google Analytics може да бъде намерена например в Помощта за Google Analytics(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de) При използване на услугата за проследяване на конверсии в Google Adwords на вашето устройство се задава „бисквитка“, ако сте достъпили тази страница чрез реклама в Google. Това служи за анализ и статистическа оценка на използването на уебсайта. Бисквитката е валидна за 30 дни. Лицето не се идентифицира, но се наблюдава дали потребителят е достигнал до страницата чрез реклама в Google. Можете да предотвратите това използване, като отхвърлите настройката на съответните бисквитки в настройките на браузъра си.

6. права на субекта на данни

Имате право:

 • да поискате информация за вашите лични данни, обработвани от нас, в съответствие с член 15 от DSGVO. По-специално, можете да поискате информация за целите на обработката, категорията лични данни, категориите получатели, на които вашите данни са били или ще бъдат разкрити, планирания период на съхранение, съществуването на право на коригиране, изтриване, ограничаване на обработката или възражение, съществуването на право на жалба, произхода на вашите данни, ако те не са били събрани от нас, както и съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и, ако е приложимо, съдържателна информация за подробностите за него;
 • в съответствие с член 16 от ОРЗД, да поискате незабавно коригиране на неточни или непълни лични данни, съхранявани от нас; в съответствие с член 17 от ОРЗД, да поискате изтриване на Вашите лични данни, съхранявани от нас, освен ако обработката е необходима за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация, за изпълнение на правно задължение, по причини от обществен интерес или за предявяване, упражняване или защита на правни претенции;
 • да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни в съответствие с член 18 от ОРЗД, доколкото точността на данните се оспорва от Вас, обработката е незаконна, но Вие възразявате срещу нейното изтриване и ние повече не се нуждаем от данните, но те са Ви необходими за предявяване, упражняване или защита на правни претенции или сте възразили срещу обработката в съответствие с член 21 от ОРЗД;
 • съгласно чл. 20 от DSGVO да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общ и пригоден за машинно четене формат или да поискате прехвърлянето им към друг администратор; съгласно чл. 7, ал. 3 DSGVO да оттеглите съгласието си по всяко време. Това има за последица, че вече не можем да продължим обработката на данни въз основа на това съгласие в бъдеще и
 • да подадете жалба до надзорен орган в съответствие с член 77 от DSGVO. По правило за тази цел можете да се обърнете към надзорния орган на обичайното си местоживеене или работно място или на нашия регистриран офис.
 • да възразите срещу обработването на Вашите лични данни в съответствие с член 21 от DSGVO, доколкото съществуват основания за това, произтичащи от Вашата конкретна ситуация, или възражението е насочено срещу директна реклама. В последния случай имате общо право на възражение, което се прилага от нас, без да се уточнява конкретна ситуация. Имате възможност неофициално да уведомите нашия офис за възражението си по телефон, електронна поща, факс или на нашия пощенски адрес, посочен в началото на настоящата декларация за защита на данните.

7. сигурност на данните

За да се гарантира сигурността на данните, предаването на съдържанието на нашия уебсайт се криптира с помощта на процедурата SSL в съответствие със съвременните изисквания. За да осигурим сигурността на данните, ние и упълномощените доставчици на услуги, с които са сключени съответните договорни споразумения, използваме подходящи мерки в съответствие със съвременните постижения, по-специално за ограничаване на достъпа до данните, за защита срещу промени и загуба и за осигуряване на поверителност в съответствие със съвременните постижения.

8. състояние и актуализация на тази политика за поверителност

Тази политика за поверителност е актуална към 25.05.2018 г. Запазваме си правото своевременно да актуализираме политиката за поверителност, за да подобрим и/или адаптираме защитата на данните.