Тъй като се стремим да разработваме оптимални решения за нашите клиенти, ние работим в тясна мрежа с експерти от други дисциплини, асоциации и институции по съответните въпроси. Тези връзки осигуряват цялостна и надеждна поддръжка от един източник.

Сътрудничества / членства