Отпечатък

Информация съгласно § 5 от Закона за телемедиите :

Отговорност за съдържанието

Проф. д-р Tuengerthal, Andorfer, Greulich & Prochaska
Адвокатска кантора

Sofienstraße 21
69115 Хайделберг

Телефон: 06221 338 63 – 0
Факс: 06221 338 63 – 20

Електронна поща: info@protag-law.com
www.protag-law.com

Акционери-директори, упълномощени да представляват дружеството:
Christian Andorfer
Heiko Greulich
Nicolas Prochaska

Данъчен номер: 32067/12606
Идентификационен номер по ДДС: DE243998636

Надзорен орган

Всички адвокати са приети в адвокатската колегия във Федерална република Германия.
Тя подлежи на надзор от страна на адвокатската колегия в Карлсруе:

Christian Andorfer
Heiko Greulich
Nicolas Prochaska
Проф. д-р Hansjürgen Tuengerthal

Професионални разпоредби

Всички адвокати се подчиняват на следните професионални правила:
BRAO – Закон за федералните адвокати
BORA – Професионален кодекс за поведение на адвокатите
Правила за професионално поведение на адвокатите в Европейската общност (CCBE)
Закон за дейността на европейските адвокати в Германия (EuRAG) от 09 март 2000 г. (BGBl. I, стр. 182)
Закон за възнагражденията на адвокатите (RVG)

Когато са изброени специализирани адвокатски титли, се прилага и следното
Закон за специализираните адвокати

Застраховка за професионална отговорност

Адвокатите са задължени да сключват застраховка за професионална отговорност поради законовите разпоредби на BRAO. Застрахователят на професионалната отговорност на проф. д-р Prof. Dr. Tuengerthal, Andorfer, Greulich & Prochaska Rechtsanwaltssocietät е

HDI Insurance AG
HDI – място 1
30659 Хановер

Обхват на застраховката за професионална отговорност: в цяла Европа

Обхватът на застраховката е 1,000,000.00 EUR за всяко застрахователно събитие

Извънсъдебно решаване на спорове

В случай на спорове между адвокати и техни клиенти съществува възможност за извънсъдебно решаване на спорове при поискване в съответната регионална адвокатска колегия (съгласно член 73, параграф 2, № 3 във връзка с член 73, параграф 5 от BRAO) или в арбитражния съвет на адвокатската професия (член 191е от BRAO) към Федералната адвокатска колегия, който може да бъде намерен в интернет чрез началната страница на арбитражния съвет на адвокатската професия (www.schlichtungsstelle-der-rechtsanwaltschaft.de), електронна поща: schlichtungsstelle(at)s-d-r.org.

Отговорност

Съдържанието на тези страници е изготвено с най-голяма грижа и според най-добрите ни познания и убеждения. Информацията и новините, съдържащи се в нея, са само за ваша информация и не заместват – също и в отношенията със съществуващи клиенти – правния съвет в отделните случаи. Поради това не може да бъде поета отговорност за пълнотата или точността на информацията, съдържаща се в текста или файловете.

На нашите страници ще намерите и връзки към други страници в интернет. Бихме искали да подчертаем, че нямаме влияние върху дизайна и съдържанието на свързаните страници. Поради това не можем да поемем никаква отговорност за актуалността, верността, пълнотата или качеството на предоставената там информация. На този фон с настоящото се дистанцираме от цялото съдържание на тези страници. Тази декларация се отнася за всички връзки към външни сайтове, съдържащи се на нашите интернет страници, и за тяхното съдържание.

Свържете се с

Местоположение в Хайделберг

Sofienstraße 21
69115 Хайделберг

Телефон: 06221 338 631-0
Факс: 06221 338 631- 20

Електронна поща: info@protag-law.com
www.protag-law.com