Конституционно и административно право

В контекста на многобройните дела, водени от адвокатско дружество Tuengerthal, Andorfer, Greulich und Prochaska в областта на трудовите договори и трудовото, социалното и хранителното право, отново и отново възникват въпроси от областта на конституционното и административното право.

Д-р Frank Hennecke и проф. д-р Hansjürgen Tuengerthal публикуваха собствена конституционна позиция относно предложенията за правна политика за реформиране на закона за временната заетост в Betriebs-Berater:

Договор за изработка: фикция, презумпция и конституция, Betriebs-Berater 21/2015: